Reģistrēties     Aizmirsu paroli     Lietotājvārds:   Parole:  
Pirkumu grozā 0 preces
sad

Žurnāls "Skolas Vārds" Nr. 35, 2014

Cena: 1.98 Eur

pievienot grozam

Apraksts

Iegādājoties žurnālu, Jūs varēsiet lejupielādēt PDF formāta failu. Jūs varēsiet žurnālu ne tikai lasīt, bet arī drukāt neierobežotā skaitā.

AIZLIEGTS IZMANTOT KOMERCIĀLOS NOLŪKOS UN IZVIETOT PUBLISKAI APSKATEI UN LEJUPLĀDEI INTERNETĀ!

Plašāka informācija par žurnālu un iespēja to abonēt mājaslapā www.skolasvards.lv

Žurnāla "Skolas Vārds" 27. novembra numurā lasiet:

NUMURA INTERVIJA

Katrs bērns var būt sekmīgs kādā jomā. Intervija ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili. Esot sešpadsmit dienas izglītības un zinātnes ministra amatā, Mārīte Seile joprojām apgalvo, ka argumenti, kādēļ piekritusi kļūt par ministri, nav mainījušies – tā ir liela atzinība „Iespējamajai misijai” par gandrīz septiņu gadu darbu un vienlaikus arī viņai pašai. Piesakot sevi kā mērķtiecīgu un neatlaidīgu ministri, kuras lēmumi pozitīvi ietekmēs izglītības kvalitāti un palīdzēs ikvienam Latvijas bērnam iegūt labu izglītību, M. Seile jautā – vai izdosies?

NUMURA TĒMA

Mācību līdzekļu brīvā tirgus plusi un mīnusi. Šobrīd mācību līdzekļu izvēle ir balstīta uz brīvā tirgus pamatnostādnēm, proti, skolotāji var izvēlēties dažādu autoru piedāvāto literatūru. Ministru kabineta noteikumos paredzēta kārtība, kādā tiek izvērtēta un apstiprināta literatūras atbilstība valsts pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības standartam. Esošā sistēma sagādā arī problēmas: piemēram, mainot skolu, skolēnam ir jāpielāgojas citam mācību modelim un literatūrai.

MĀCĪBU LĪDZEKĻI

Mācību grāmata un digitālie rīki sākumskolas lasīšanas apguvē. Vienalga, vai ir papīra grāmatu vai datora ekrānu laikmets, lasīt ir nepieciešams! Kā to labāk iemācīt mūsdienu bērniem? Par to un autores sagatavotajiem mācību materiāliem latviešu valodas mācīšanai sākumskolā saruna ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas  profesori Zentu Anspoku.

SKOLOTĀJA PIEREDZE

Audzināšana ir vērtībizglītība un sadarbība. Āgenskalna Valsts ģimnāzijas izglītības attīstības prioritātēs audzināšana netiek atsevišķi izdalīta, stāsta sociālo zinību, ekonomikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja un 9. klases audzinātāja Santa Kazaka, jo „audzināšana ir kopsadarbība izglītības procesā”. Mācot skolēnus un pati mācoties, viņa kā skolotāja vienlaikus arī audzina. Vēl arī sadarbojas ar audzināmās klases mācību priekšmetu skolotājiem un skolēnu vecākiem.

SKOLOTĀJA PIEREDZE

Ritinot skolotājas Guntas Sakavičas radošuma kamolu. Skolotājiem, kas pirmajās četrās klasītēs bērnus pieradina un iemāca lasīt ar prieku, esmu personīgi gatava piešķirt Pateicības ordeni. Skolas Vārdam ir laimējies: šoreiz savās zināšanās un pieredzē par skolēnu izziņas aktivitātes, patstāvības sekmēšanu, radošumu veicinoša mācību procesa īstenošanu sākumskolā un, protams, lasīšanu padalīsies Mg. paed. un Rīgas 84. vidusskolas skolotāja Gunta Sakaviča, kura uzrakstījusi arī grāmatu Vingrinājumi apzinātas lasītprasmes pilnveidei.

KONFERENCE

Mīlestība pedagoģijā. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas rīkotajā zinātniski praktiskajā konferencē Mīlestība pedagoģijā, kas notika novembra sākumā, Latvijas Universitātes mācībspēki un pieaicinātie ciemiņi centās ja ne gluži atklāt, tad vismaz ieskicēt sarežģītākās pedagoģiskā formulas vadmotīvus.

SKOLOTĀJA VIEDOKLIS

Visas izglītības sistēmas pārmaiņu centrā jābūt bērna interesēm. Ja skolotāji, rīkodamies tā, kā pie mums ierasts, vienu un to pašu stundu pasniedz daudziem dažādiem skolēniem ar ļoti atšķirīgām spējām, kas atšķiras gan pēc apjoma, gan pēc rakstura, un no visiem prasa vienādu uzvedību, tad nav brīnums, ka no lielā bērnu bara tikai kādi divi vai trīs spēj gūt īstu labumu no šādas pasniegšanas. Stāsta Austra Reihenova, matemātikas skolotāja.

IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA

Pirmā palīdzība bērnu ar speciālām vajadzībām ģimenēm un pedagogiem. Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus tiek runāts par bērnu ar invaliditāti tiesību nodrošināšanu izglītībā un šo ģimeņu sociālās atstumtības mazināšanu. Tomēr realitātē iekļaujošas izglītības un iekļaujošas sabiedrības pārmaiņas joprojām ir pārāk lēnas un krasi atšķiras no vēlamā un izglītības politikas nostādnēs paredzētā.  Viena no problēmām ir informācijas pieejamības trūkums – pedagogiem un vecākiem ir grūti orientēties izkaisītajā informācijas vidē un tās daudzumā. Stāsta Kristīne Liepiņa, Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja, iekļaujošas izglītības eksperte.

METODISKIE MATERIĀLI

Tas ir moderni – mīlēt grāmatas. Kā ieinteresēt bērnus lasīt? Pieredzē dalās Gunta Sakaviča, Rīgas 84. vidusskolas skolotāja. 

Matemātika skolas pagalmā. Pieredzē dalās Inga Riekstiņa, Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas matemātikas skolotāja.

Klases stunda Mobings manā klasē. Pieredzē dalās Santa Kazaka, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas sociālo zinību, ekonomikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, klases audzinātāja.